Guverner Mehmeti sastao se sa rukovodiocima Saveta biroa

06/10/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku gđu. Greet Floré, generalna direktorka Saveta biroa u Briselu, koji je upravljačka organizacija sistema Zelenog kartona.

Guverner Mehmeti je obavestio gđu. Floré o najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu, a posebno u sektoru osiguranja. Takođe, guverner Mehmeti je obavestio gđu. Floré da je Kosovo preduzelo sve neophodne radnje čime je ispunilo sve uslove u vezi sa članstvom Kosova u  sistem Zelenog kartona. 

S druge strane, generalna direktorka Saveta biroa u Briselu, gđa. Greet Floré, zahvalila je guverneru na obelodanjivanju informacija i izrazila spremnost za dalje unapređenje saradnje između dve institucije.