Guverner Mehmeti sastao se sa predstavnicima gastronoma

27/01/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je predstavnike Udruženja gastronoma Kosova.

Na ovom sastanku, guverner Mehmeti informisao je učesnike o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i merama koje je CBK do sada preduzela da pomogne građanima i privredi, olakšavajući teret plaćanja kreditnih obaveza, kao i u održavanju stabilnosti finansijskog sektora.

Guverner Mehmeti je dalje obavestio učesnike da je CBK, od izbijanja pandemije, bio angažovan i posvećen daljem olakšavanju pristupa finansijama kroz svoju ulogu kao regulator i nadzornik finansijskog sistema.   

S druge strane, predstavnici Udruženja gastronoma Kosova, zahvalili su se guverneru Mehmetiju na informacijama i izrazili su spremnost da zajedno pruže svoj doprinos da se situacija što pre prevaziđe.