Guverner Mehmeti: Saradnja između centralnih banaka olakšava prevazilaženje izazova

19/11/2019

Nastavljeni su radovi Prve sesije u okviru Međunarodne konferencije na visokom nivou koju je organizovao CBK u Prištini, na temu ''Rizici i mogućnosti u jednom dinamičnom finansijskom sektoru - razvojna perspektiva''. 

Tom prilikom visoki predstavnici centralnih banaka, nadzornih organa i međunarodnih finansijskih institucija (MFI-a), u svojstvu panelista i učesnika, tokom diskusija podelili su svoja iskustva, vezana za izazove i perspektive održivog razvoja finansijskog sektora u celom regionu i šire.
Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti rekao je u svom govoru da finansijski sektor i dalje igra važnu ulogu u postkriznom ekonomskom rastu.
On je rekao je da centralne banke treba da nastave sa povećanjem saradnje kako bi se lakše zajedno prevazišli svi izazovi sa kojima se suočavaju.
S druge strane, Gabriell Dibella, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, govorio je o odnosu rasta i finansijama uopšte, uključujući regionalnu perspektivu.
Ostali panelisti: Stephanie Eble, rukovodilac Regionalne kancelarije ureda za Zapadni Balkan iz Međunarodnog monetarnog fonda,Jozef Bradensko , zamenik guverner Banke Slovenije, Sandra Švaljek, zamenica guvernera Narodne banke Hrvatske, i Barbara Marchitto, predsedavajuća Divizije za analizu financijskog sektora iz Evropske investicione banke, Çağrı Sarıkaya, dali su svoje mišljenje o važnosti modela rasta i razvoja finansijskog sektora.
Takođe, druga postavljena pitanja na ovom panelu bila su: Da li bi centralne banke trebale da promene svoje funkcije kako bi ojačale odnose rasta- finansiranje? Da li bi jedna centralna banka trebala da ima dvostruke ciljeve za održavanje stabilnost cena i podstakla ekonomski rast? I, ukoliko centralne banke imaju dvostruke ciljeve, kako da ih uravnoteže.
Panelisti su dali svoju procenu  kako bi videli svet za 20 godina i kako će izgledati makroekonomski pejzaž na Zapadnom Balkanu, Evropi i ostatku sveta.
Na kraju je panel odgovorio na pitanja prisutnih.