Guverner Mehmeti razgovarao je sa predstavnicima ugostiteljstva i gastronomije o ekonomskoj situaciji u ovom sektoru

20/04/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa predstavnicima Komore ugostiteljstva i turizma, i onima gastronomije, kojima je predsedavao direktor KUT, Hysen Sogojeva.

Na ovom sastanku guverner je upoznao učesnike sa dosadašnjim radnjama i planovima CBK-a u cilju dalje podrške za olakšavanje pristupa finansijama za poslovanja i druge olakšice koje se planiraju preduzeti, ako je potrebno, tako da poslovanja koja su najviše pogođena merama preduzetim protiv pandemije, što lakše podnose finansijski teret tokom procesa njihovog oporavka i razvoja.

S druge strane, predstavnici ugostiteljskog i gastronomskog sektora zahvalili su se guverneru Mehmeti na sastanku i zatražili da bankarski sektor nastavi da olakšava i podržava ovu kategoriju kako bi se što lakše prevazišla teška situacija stvorena pandemijom.