Guverner Mehmeti razgovarao je o poslovanjima i ekonomskim dešavanjima u zemlji

22/07/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, predstavio je na forumu Američke privredne komore na Kosovu najnovije događaje u finansijskom sektoru i mere preduzete od strane CBK-a za održavanje finansijske i makroekonomske stabilnosti.

Pred publikom, guverner Mehmeti naglasio je, da je bankarski sektor Kosova uspeo da održi visok stepen otpornosti uprkos izazovima sa kojima se suočava ekonomija zemlje kao rezultat pandemije i, štaviše, igrao je veoma važnu ulogu u podršci ekonomije kako bi se minimizirale ekonomske posledice nedavne krize.

Prema rečima guvernera Mehmetija, rast kredita  u bankarskom sektoru sa godišnjom stopom od preko 11% (procenata) tokom ove godine, predstavljen je kao važan doprinos oporavku ekonomije zemlje koja se 2021. godine vraća na pozitivnu stopu rasta.

Guverner Mehmeti pohvalio je značaj kontinuirane komunikacije između Centralne banke i poslovne zajednice kako bi se što tačnije identifikovale potrebe poslovanja i stvorili najbolji mogući uslovi za njihov razvoj.