Guverner Mehmeti prisustvuje godišnjim sastancima MMF-a i SB-a

14/10/2019

Visoka delegacija Republike Kosovo, koju čine guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti prisustvuje i na redovnim godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, SAD, koji će se održati od 14. do 20. oktobra.

Ovom prilikom guverner Mehmeti će se sastati sa visokim rukovodstvom MMF-a, Svetske banke, Američkog trezora.
Takođe, u okviru redovnih godišnjih sastanaka, guverner Mehmeti će se sastati i sa rukovodiocima našeg sastava u MMF-u, kao i učestvovati u diskusijama koje će se odvijati u okviru ovih sastanaka.
Godišnji sastanci koje organizuju Svetska banka i Međunarodni monetarni fond okupljaju centralne bankare, ministre finansija i razvoja, parlamentarce, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o problemima od globalnog značaja, uključujući globalnu ekonomsku perspektivu, iskorjenjivanje siromaštva, ekonomski razvoj i efikasnost pomoći.
U okviru ovih sastanaka