Guverner Mehmeti primio na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems.

Izražavajući visoku zahvalnost za posetu CBK-a, Guverner Mehmeti je upoznao ambasadorku Willems sa ekonomskim kretanjima i u vezi sa kretanjima u finansijskom sektoru zemlje, posebno u bankarskom sektoru, koji nastavlja da posluje dobro, naglašavajući povećanje aktivnosti ovog sektora u znak podrške ekonomkom razvoju zemlje i visokog stepena održivosti koju uživa ovaj sektor.

Takođe, Guverner je upoznao ambasadorku Willems o poslednjim kretanjima i u drugim finansijskim sektorima, kao što je sektor osiguranja, penzionog fonda, mikrofinansijskih institucija i nebankarskih finansijskih institucija.
Guverner Mehmeti se zahvalio ambasadorki za posetu u podršku holandske države Republici Kosovo, u sprovođenju raznih projekata.

Sa druge strane, ambasadorka Holandije na Kosovu, Gerrie Willems je visoko ocenila rad Centralne Banke Republike Kosovo i kretanja u finansijskom sektoru, kao i izrazila njenu spremnost za dalje podržavanje Centralne Banke Republike Kosovo.