Guverner Mehmeti primio na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems

08/08/2019

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku ambasadorku Holandije na Kosovu, Gerrie Willems.

Izražavajući visoku zahvalnost za posetu CBK-a, Guverner Mehmeti je upoznao ambasadorku Willems sa ekonomskim kretanjima i u vezi sa kretanjima u finansijskom sektoru zemlje, posebno u bankarskom sektoru, koji nastavlja da posluje dobro, naglašavajući povećanje aktivnosti ovog sektora u znak podrške ekonomkom razvoju zemlje i visokog stepena održivosti koju uživa ovaj sektor.

Takođe, Guverner je upoznao ambasadorku Willems o poslednjim kretanjima i u drugim finansijskim sektorima, kao što je sektor osiguranja, penzionog fonda, mikrofinansijskih institucija i nebankarskih finansijskih institucija.
Guverner Mehmeti se zahvalio ambasadorki za posetu u podršku holandske države Republici Kosovo, u sprovođenju raznih projekata.

Sa druge strane, ambasadorka Holandije na Kosovu, Gerrie Willems je visoko ocenila rad Centralne Banke Republike Kosovo i kretanja u finansijskom sektoru, kao i izrazila njenu spremnost za dalje podržavanje Centralne Banke Republike Kosovo.