Guverner Mehmeti primio je na sastanku predsednike Mreže biznisa dijaspore

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, 19. jula 2021. godine, primio je na sastanku predsednika Mreže biznisa za Austriju g. Yll Blakaj i predsednika Mreže biznisa za Finsku, g. Omer Nura.

Guverner Mehmeti zahvalio se predsednicima Mreže biznisa za Austriju i Finsku na njihovom interesovanju za finansijski sistem Kosova i informisao ih o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru u Republici Kosovo kao i  o ekonomiji zemlje uopšte.

Guverner Mehmeti je takođe naglasio  veliki doprinos koji je albanska dijaspora dala u prošlosti i koji i dalje daje za ekonomski razvoj Kosova, uključujući veliku potrebu za povećanim investicijama dijaspore. 

Na sastanku je razgovarano o mogućnosti investiranja u bankarski sektor Republike Kosovo, gde su dva predstavnika Mreže biznisa izrazili interesovanje za pokretanje procedura za otvaranje banke dijaspore na Kosovu. Guverner Mehmeti ih je pozdravio i ohrabrio za takvu inicijativu i upoznao predstavnike Mreže biznisa sa zakonskim zahtevima CBK-a za licenciranje banaka.