Guverner Mehmeti primio je na sastanku predsednika Privredne komore Kosova

24/09/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku predsednika Privredne komore Kosova, Berat Rukiqi.

Guverner Mehmeti i predsednik Rukiqi razgovarali su o kretanjima u finansijskom sistemu i u ekonomiji zemlje uopšte, pri čemu su naglašena pozitivna kretanja koja su se dogodila zadnjih godina u pogledu olakšavanja pristupa finansijama za preduzeća, ali istovremeno su istaknuti i izazovi koji ometaju još veći doprinos finansijskog sistema u podršci rasta i poboljšanja uslova finansiranja za preduzeća. 

S obzirom na to da pristup finansijama predstavlja veoma složenu oblast, na koju utiču mnogobrojni faktori koji se ne mogu ograničiti samo na banke i preduzeća, rukovodioci dveju institucija su se složili da iniciraju sveobuhvatniju međuinstitucionalnu komunikaciju i saradnju u vezi sa izazovima sa kojima se suočavaju banke i preduzeća. 

Koordinacija aktivnosti između svih relevantnih institucija je neophodna za obezbeđivanje poslovnog okruženja koje podržava veće, stabilnije i povoljnije finansijsko posredovanje za sve korisnike kredita.