Guverner Mehmeti primio je na sastanku predsednicu Saveta biroa, gđu. Shwarz

07/10/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, tokom dana primio je na sastanku  predsednicu Saveta biroa Sandru Schwarz, gde je upoznao gđu. Shwarz u vezi sa preduzetim radnjama i ispunjavanjem uslova u vezi sa članstvom Kosova u Zelenom kartonu.

Takođe, guverner Mehmeti je obavestio gđu. Shwarz o najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu u zemlji, posebno u sektoru osiguranja.

Dok se predsednica Saveta biroa, Sandra Schwarz, zahvalila guverneru na pruženim informacijama, izražavajući spremnost za povećanje buduće saradnje između Saveta biroa i CBK-a.