Guverner Mehmeti primio je na sastanku dobrodošlice ambasadora Tomáš SZUNYOG

23/11/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je na sastanak šefa Kancelarije EU/specijalnog predstavnika EU Tomáš SZUNYOG.

Na ovom sastanku razgovarano je o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i angažovanju CBK-a u prevazilaženju situacije sa što manje ekonomskih posledica stvorene pandemijom.

Guverner Mehmeti obavestio je ambasadora o akcijama preduzetim radi liberalizacije cena na tržištu osiguranja, napretku postignutom u usklađivanju bankarskog regulatornog okvira sa okvirom Basel III, navedenom u poslednjem izveštaju EU-a o Kosovu.

Istovremeno, guverner se zahvalio Evropskoj uniji na kontinuiranoj podršci koju je pružala Kosovu i CBK-u, uključujući period tokom pandemije kroz Makrofinansijsku pomoć Evropske unije.

S druge strane, ambasador SZUNYOG je naglasio značaj rada CBK-a na održavanju finansijske stabilnosti u zemlji.

Na ovom sastanku obe strane su izrazile hitnu potrebu za usvajanjem Zakona o ekonomskom oporavku.

Ambasador Tomaš SZUNIOG takođe je pozvao da se što pre kompletira sastav Odbora CBK-a, zahtevajući od Skupštine Kosova da što pre završi proces izbora članova.