Guverner Mehmeti primio je na sastanku ambasadora Francuske na Kosovu, Didier Chabert

13/05/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ambasadora Francuske na Kosovu, Didier Chabert

Guverner Mehmeti je upoznao ambasadora Chabert o dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, naročito u bankarskom sektoru, koji nastavlja da dobro funkcioniše, istakavši rast aktivnosti ovog sektoru u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visoku stopu održivosti koju uživa ovaj sektor.  

On je izrazio zahvalnost ambasadoru i francuskoj državi za dosadašnju podršku i saradnju sa Centralnom bankom Republike Kosovo, izražavajući spremnost za produbljivanje saradnje.  

S druge strane, ambasador Francuske, Didier Chabert, izrazio je zadovoljstvo za doprinos Francuske koju je dala za unapređenje rada CBK-a, naglašavajući da će se ova saradnja nastaviti i ubuduće.