Guverner Mehmeti primio je na sastanku ambasadora Francuske na Kosovu, Didier Chabert

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ambasadora Francuske na Kosovu, Didier Chabert

Guverner Mehmeti je upoznao ambasadora Chabert o dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, naročito u bankarskom sektoru, koji nastavlja da dobro funkcioniše, istakavši rast aktivnosti ovog sektoru u podršci ekonomskom razvoju zemlje i visoku stopu održivosti koju uživa ovaj sektor.  

On je izrazio zahvalnost ambasadoru i francuskoj državi za dosadašnju podršku i saradnju sa Centralnom bankom Republike Kosovo, izražavajući spremnost za produbljivanje saradnje.  

S druge strane, ambasador Francuske, Didier Chabert, izrazio je zadovoljstvo za doprinos Francuske koju je dala za unapređenje rada CBK-a, naglašavajući da će se ova saradnja nastaviti i ubuduće.