Guverner Mehmeti održao je sastanak u CBK-u sa potpredsednicom Svetske banke gđom Anom Bjerde

02/06/2022

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, održao je danas sastanak sa visokom rukovodiocima Svetske banke, predvođenim potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, g-đom Anom Bjerde.

Guverner Mehmeti je obavestio tim Svetske banke o dobrom učinku finansijskog sektora na Kosovu, a posebno bankarskog sektora i istakao značaj ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje.

Guverner Mehmeti je takođe otkrio stavove Centralne banke u vezi sa perspektivom ekonomskog razvoja uopšte i ulogom finansijskog sektora kao ključnog faktora u finansiranju ekonomije.

Guverner Mehmeti je izrazio veliku zahvalnost Svetskoj banci na spremnosti da ponudi nove programe tehničke pomoći, kao i na završetku postojećih projekata koji se bave platnim sistemom i izradi nacionalne strategije za finansijsku inkluziju. Istovremeno, guverner je istakao opredeljenost CBK-a da bude pouzdan partner Svetske banke i da nastavi saradnju u svim aspektima.

Sa druge strane, potpredsednica Svetske banke za Evropu i centralnu Aziju, gđa Ana Bjerde, istakla je da će Svetska banka nastaviti da održava visok nivo saradnje sa CBK-om, u realizaciji projekata koji imaju za cilj stalni razvoj kosovskog finansijskog i ekonomskog sektora, uopšte.