Guverner Mehmeti održao je predavanje na Ekonomskom fakultetu UP-a

28/03/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti je održao predavanje sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini.

Pred publikom, u okviru Međunarodne nedelje novca u funkciji finansijske edukacije, Guverner Mehmeti je govorio o događajima koji su pratili CBK tokom svojih 20 godina rada.

On je rekao da je CBK igrala i igra važnu ulogu u funkcionisanju finansijskog sistema kao jedan od preduslova za održiv ekonomski razvoj.

“ Na Kosovu imamo preko 100 finansijskih institucija koje su licencirane i nadgledane od strane CBK-a. 66% udela finansijskog sektora imaju banke, 27% penzijski fondovi, 4% MFI i NBFI, a 3% imaju osiguravajuća društva. Centralna banka je ekskluzivno odgovorna za licenciranje, registraciju, nadzor i regulisanje banaka i drugih finansijskih institucija. U relevantnim zakonima o bankama i osiguranjima, uspostavljaju se uslovi licenciranja za osnivanje i poslovanje sa jednom bankom, MFI-om, NBFI-om, osiguravajućim društvom ili drugom finansijskom institucijom”, izjavio je Guverner Mehmeti.

Guverner Mehmeti je takođe govorio o uticaju koji je imao na finansijski sistem Kosova, članstvu CBK u Svetskoj banci za međubankarsku finansijsku telekomunikaciju (SWIFT) i korišćenju broja međunarodnih bankovnih računa (IBAN).

“ CBK je 2002. godine uspostavilo međubankarski platni sistem. Ovaj sistem služi za razmenu naloga za transfer ili drugih oblika plaćanja, sa veoma niskim provizijama. Od 1. jula 2016. godine, postojeći platni sistem u CBK-u je zamenjen sistemom automatskog transfera dizajniranog prema najnovijim standardima u oblasti platnog sistema. Novi međubankarski platni sistem, nazvan automatski sistem transfera (AST), sastoji se od dve glavne komponente: komponenta bruto poravnanja u realnom vremenu (RTGS), koja omogućava transfer sredstava u realnom vremenu, kao i komponentna Automatski sistem kliringa. (ASK), koji obrađuje grupna plaćanja i niske vrednosti, na tri sesije bankarskog kliriga u CBK-u”, rekao je dalje Guverner Mehmeti.

S druge strane, akademsko osoblje i studenti Ekonomskog fakulteta UP-a postavili su razna pitanja o funkcionisanju finansijskog sektora na Kosovu i zahvalili se Guverneru Mehmeti na održanom predavanju.