Guverner Mehmeti održao govor na Univerzitetu Mitrovica „Isa Boletini“

26/03/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti održao je predavanje za studente Univerziteta u Mitrovici „Isa Boletini“ u okviru aktivnosti Globalne nedelje novca, u funkciji finansijskog obrazovanja.

Guverner Mehmeti je studentima i akademskom osoblju predstavio najnovija dostignuća u svim finansijskim sektorima, sa posebnim naglaskom na bankarski sektor, koji je i dalje održiv i likvidan.
"Ukupna vrednost aktive bankarskog sektora u januaru 2019. godine iznosila je 4,163 milijarde evra, što predstavlja godišnji rast od 7,6% u odnosu na januar 2018. godine. Ukupni (neto) depoziti u januaru 2019. godine iznosili su 2,75 milijardi evra, što predstavlja godišnji rast od 11,4%. Ukupni depoziti u januaru 2019. godine iznosili su 3,334 milijarde evra, beležeći tako godišnji rast od 8,4%. Pokazatelj nenaplativih kredita bio je 2,6% u januaru 2019. Godine u odnosu na 3,1% u januaru 2018. Godine“, izjavio je guverner Mehmeti, dodajući da su sada deponenti osigurani za svaku banku-članicu, do osigurane svote od 5.000 evra.
Prema guverneru Mehmeti, CBK igra važnu ulogu u ekonomskom razvoju Kosova, na dva načina: „Sa jedne strane utiče na obim kreditiranja komercijalnih banaka uspostavljanjem minimalne rezerve kroz regulatorne zahteve, a sa druge strane promoviše i održava stabilan i efikasan finansijski sektor na Kosovu kroz licenciranje regulacije i nadzora finansijskih institucija.“

Guverner Mehmeti je takođe govorio o zakonskim promenama koje je CBK preduzela, počevši od izrade novog Zakona o bankama koji se, nakon razmatranja od strane Izvršnog odbora CBK-a, očekuje da se pošalje Vladi Republike Kosova tokom 2019. Godine, a zatim da se prosledi Skupštini Republike Kosova na razmatranje i odobrenje.

Guvernet Mehmeti izjavio je da je tokom 2018. Godine Odbor CBK-a odobrio mnoge propise koji su važni za sektore koje CBK nadgleda, kao što je Uredba o međunarodnom standardu finansijskog izveštavanja (IRFS) 9, Uredba o adekvatnosti kapitala banaka, Uredba o pokazateljima poluge i Uredba o Internom procesu procene adekvatnosti kapitala.

Takođe, guverner Mehmeti je odgovarao na različita pitanja studenata o sektorima koje CBK nadgleda.

S druge strane, vršilac dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mitrovici „Isa Boletini“, Besart Hajrizi, izrazio je zahvalnost guverneru Mehmetiju za predavanje i informacije koje su pružene studentima.