Guverner Mehmeti ocenjuje da bankarsko kreditiranje nastavlja da doprinosi ekonomskom rastu

25/11/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, rekao je da Kosovski fond za kreditne garancije nastavlja da daje veliki doprinos u ekonomskom razvoju zemlje.

Na ceremoniji potpisivanja sporazuma između ove institucije i KFW-a, guverner Mehmeti je ocenio da će grant u iznosu od 6 miliona evra omogućiti dalji rast garantnog potencijala KFKG-a, čineći mogućim povećanje broja korisnika od garancija koje izdaje ova institucija, čime će veći broj pojedinaca ili preduzeća koje imaju poteškoća da pristupe kreditnom finansiranju, moći da osiguraju pristup po olakšavajućim uslovima u ovom izvoru finansiranja.

“Bankarsko kreditiranje nastavlja da bude jedan veoma važan i stabilan izvor finansiranja privatnog sektora na Kosovu. Vrednost bankarskih kredita je do septembra 2021. godine dostigla 3,57 milijarde evra, zabeleživši značajan godišnji rast od 12,2%. Međutim, uprkos zadovoljavajućem trendu rasta bankarskog kreditiranja, smatra se da stopa finansijskog posredovanja na Kosovu nastavlja da bude ispod proseka zemalja iz regiona, što pokazuje da, u odnosu na veličinu privrede, postoji dalji prostor za proširenje aktivnosti kreditiranja”, rekao je guverner Mehmeti.

Guverner je dalje rekao da očekuje da pored podrške rastu kreditnog finansiranja uopšteno, portfolio KFKG-a svakim danom sve više odražava povećanje kreditne podrške za sektore sa većim poteškoćama u pristupu kreditiranja, ali koji imaju potencijal da daju značajan doprinos ekonomskom razvoju zemlje.