Guverner Mehmeti je zatražio od KPŠF-a da imaju više opreza u upravljanju penzijskim doprinosima

22/01/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa članovima Upravnog odbora Kosovskog penzionog štednog fonda (KPŠF), na čelu sa Ruzhdi Morina. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je zatražio detaljna objašnjenja o poslednjim dešavanjima u vezi sa finansijskim učinkom investicija KPŠF-a, koji je uprkos pozitivnog učinka tokom najvećeg dela 2018. godine, u poslednjem tromesečju beležio pad, kao rezultat dešavanja u globalnim finansijskim tržištima.

Guverner Mehmeti je pozitivno ocenio učinak investicija penzijskih doprinosa u poslednjoj deceniji, koji je prema izveštajima KPŠF-a, obezbedila pozitivan povraćaj u investicijama u iznosu od 380.09 miliona evra. Guverner je takođe zatražio od predstavnika KPŠF-a da imaju više opreza u upravljanju kratkoročnim fluktacijama globalnih tržišta, slične sa onima iz nedavnog perioda, kako bi minimizirali rizike u investicijama penzijskih doprinosa kosovskih građana. Pored toga, guverner Mehmeti je zatražio povećanje komunikacije KPŠF-a sa javnošću kako bi građani bili bolje informisani i da dobro razumeju dešavanja u globalnim finansijskim tržištima, koje direktno utiču na vrednost njihove lične penzijske štednje.   

S druge strane, predsedavajući Upravnog odbora KPŠF-a, Ruzhdi Morina, upoznao je guvernera o poslednjim dešavanjima sa investicijama KPŠF-a na međunarodnim finansijskim tržištima, naglašavajući da je zabeleženi pad u poslednjem tromesečju 2018. godine, u određenoj meri nadoknađen pozitivnim povraćajem kojeg su beležile investicije KPŠF-a tokom januara 2019. godine. On je naglasio da se investicije KPŠF-a zasnivaju na veoma opreznu investicionu politiku, koja je u dugoročnom periodu rezultirala veoma zadovoljavajućim učinkom investicija. U ovom kontekstu, uprkos kratkoročnim fluktacijama globalnih tržišta, predsedavajući Upravnog odbora KPŠF-a je naglasio da je pozitivna dugoročna perspektiva investicija penzijskih doprinosa kosovskih građana.