Guverner Mehmeti je razgovarao sa studentima Univerziteta Haxhi Zeka

28/12/2018

 

U okviru aktivnosti Finansijskog Obrazovanja, Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, primio je direktore i studente Univerziteta “Haxhi Zeka” iz Peći sa kojima je razgovarao o ulozi CBK u finansijskom sistemu i planovima CBK-a za budućnost.

U obraćanju studentima, Guverner Mehmeti je izjavio da su bankarski sektor, sektor osiguranja, penzijski sektor i mikrofinansijske institucije ove godine imali pozitivan razvoj.

"Zahvaljujući angažovanju Centralne Banke Republike Kosova, kamatna stopa na kredite je smanjena na 6,4%, sa kontinuiranim trendom smanjenja. Pozitivnog razvoja bilo je i u sektoru osiguranja, nakon preduzimanja mera od strane CBK u poslednje dve godine ostvarena su pozitivna kretanja. Tokom ove godine CBK je nastavila snabdevanje tržišta valutom evro”, izjavio je Guverner Mehmeti.

Kao pozitivan razvoj ove godine, Guverner Mehmeti je spomenuo potpisivanje sporazuma o razumevanju sa Evropskom Centralnom Bankom.

On je izjavio da su predviđanja CBK da će sledeće godine stopa ekonomskog rasta biti 4,2%, što je najviše u poređenju sa svim zemljama u regionu.

S druge strane, studenti Univerziteta "Haxhi Zeka" izrazili su interesovanje za različita kretanja u sektorima koje pokriva Centralna Banka Republike Kosova.

Rukovodeće osoblje Univerziteta, profesori i studenti zahvalili su Guverneru Mehmeti na prijemu i obavljenom razgovoru.