Guverner Mehmeti je primljen na zvaničnom sastanku Odbora guvernera Federalnih rezervi SAD-a

17/10/2022

Tokom današnjeg dana, u kancelarijama Odbora guvernera Federalne rezerve SAD-a, guvernera Mehmeti  primila je na zvaničnom sastanku guvernerka Lisa DeNell Cook.

Guverner Mehmeti je prvo obavestio guvernerku Cook o ulozi Centralne banke Republike Kosovo o licenciranju, nadzoru i regulisanju finansijskih institucija na Kosovu. Takođe, guvernerka Cook je informisana o kontinuiranoj podršci SAD-a, od osnivanja CBK-a do danas preko američkih institucija kao što su: Američki trezor, USAID i Federalne rezerve. Guverner Mehmeti je izrazio zahvalnost i priznanje za veliki doprinos koji je američka država dala razvoju kapaciteta Centralne banke Republike Kosovo i za kontinuiranu podršku razvoju finansijskog sektora na Kosovu.

Guverner Mehmeti je informisao guvernerku Cook o dobrom učinku finansijskog sistema na Kosovu, sa posebnim akcentom na bankarski sistem i istakao značaj ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje.

Takođe, guverner Mehmeti je govorio o stavovima Centralne banke Republike Kosovo u vezi sa makroekonomskim kretanjima u zemlji, kao i predviđanja Centralne banke Republike Kosovo za ekonomiju zemlje u narednim godinama.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji sa Federalnom rezervom, kao i o mogućnosti daljeg proširenja i unapređenja saradnje dve institucije. Takođe, guverner Mehmeti ju je pozvao da poseti Kosovo i Centralnu banku Republike Kosovo, poziv koji je guvernerka Cook pozdravila.

Ovo je prva poseta guvernera Centralne banke Republike Kosovo kancelarijama Odbora guvernera Federalne rezerve SAD-a.