Guverner Mehmeti je održao virtuelni sastanak sa predsednikom Međunarodnog arbitražnog suda

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, danas 4. decembra 2020. godine, održao je virtuelni sastanak sa predsednikom Međunarodnog arbitražnog suda (ICC- International Court of Arbitration) Alexis Mourre i direktorkom Arbitražne komisije za Evropu, Laetitia de Montalivet.

Na održanom virtuelnom sastanku, guverner Mehmeti zatražio je podršku institucije Međunarodnog arbitražnog suda u vezi sa pitanjem Zelenog kartona, mogućnosti uklanjanja prepreka međunarodnom transportu, internacionalizacije preduzeća Kosova i podrške ekonomiji Kosova preko PKK-a u ICC-a.

Takođe, na ovom sastanku je diskutirano o zahtevu i mogućnosti potpisivanja memoranduma o razumevanju između CBK-a i ICC-a za uspostavljanje odeljenja za ekonomske podatke, koje će delovati u okviru CBK-a, na osnovu iskustva prenosa ‘know-how’ tehnologije.