Guverner Mehmeti je dočekao na sastanku predstavnike Američke privredne komore

12/07/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, dočekao je na sastanku predstavnike Američke privredne komore na Kosovu, izvršnog direktora, Arian Zeka, Kujtim Gjevori i Ardian Hoxha.

Izražavajući zahvalnost na poseti Centralnoj banci Republike Kosovo, guverner Mehmeti je informisao predstavnike Američke privredne komore o nedavnim dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, posebno u bankarskom sektoru, koji nastavlja dobro da funkcioniše, naglašavajući rast u aktivnostima ovog sektora kao podrška ekonomskom razvoju zemlje i visokom stepenu održivosti koji ovaj sektor ima.
S druge strane, predstavnici Američke privredne komore izrazili su potrebu za daljim rastom podrške bankarskog sektora privatnom sektoru i olakšavanju pristupa finansijama, posebno za sektore sa razvojnim projektima koji direktno utiču na ekonomski razvoj zemlje.