Guverner Mehmeti je dočekao na sastanku predstavnike Američke privredne komore

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, dočekao je na sastanku predstavnike Američke privredne komore na Kosovu, izvršnog direktora, Arian Zeka, Kujtim Gjevori i Ardian Hoxha.

Izražavajući zahvalnost na poseti Centralnoj banci Republike Kosovo, guverner Mehmeti je informisao predstavnike Američke privredne komore o nedavnim dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje, posebno u bankarskom sektoru, koji nastavlja dobro da funkcioniše, naglašavajući rast u aktivnostima ovog sektora kao podrška ekonomskom razvoju zemlje i visokom stepenu održivosti koji ovaj sektor ima.
S druge strane, predstavnici Američke privredne komore izrazili su potrebu za daljim rastom podrške bankarskog sektora privatnom sektoru i olakšavanju pristupa finansijama, posebno za sektore sa razvojnim projektima koji direktno utiču na ekonomski razvoj zemlje.