Guverner Mehmeti je dočekao na sastanku izvršnog direktora KEK-a, g. Krasniqi

10/01/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa izvršnim direktorom Kosovske energetske korporacije, g. Nagip Krasniqi.

Na ovom sastanku se razgovaralo o modalitetima preko kojih će CBK moći da pomogne KEK-u u pogledu lakšeg prevazilaženja vanredne situacije u energetici.

Kao ishod, guverner Mehmeti je obavestio g. Krasniqi da će CBK doneti odluku da ne primenjuje negativne stope na depozite KEK-a kod CBK-a, ali ove troškove kod međunarodnih banaka će snositi sama CBK.

Sa druge strane, izvršni direktor KEK-a, g. Krasniqi zahvalio je guverneru Mehmeti na spremnosti da pomogne u suočavanju sa poteškoćama sa kojima se suočavaju.

Takođe, obe strane su se saglasile da nastave saradnju između dve institucije, u oblastima od zajedničkog interesa.