Guverner Mehmeti je čestitao Svetski dan zaštite prava potrošača

16/03/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti, čestitao je svim građanima Svetski dan zaštite prava potrošača.

U ovoj čestitki, Guverner Mehmeti je istakao ulogu finansijskog sistema i saradnju sa potrošačima, što je uticalo na unapređenje usluga i povećanje međusobnog poverenja.

“Imajući u vidu značaj i složenost zaštite potrošača, CBK je organizovala aktivnosti zaštite potrošača u dva glavna stuba, koji čine razmatranje žalbi potrošača i finansijsku edukaciju. Uprkos problemima koje je izazvala pandemija, CBK je blagovremeno razmotrila žalbe, osigurajući sprovođenje svih ugovornih prava i obaveza između finansijskih institucija i klijenata, u slučajevima kada klijenti smatraju da njihova prava nisu poštovana. Zadnjih godina, povećao se broj klijenata finansijskih institucija koji podnose žalbu CBK-u u vezi sprovođenja njihovih ugovornih prava. Smatramo da povećanje broja žalbi na direktan način oslikava povećanu svest klijenata o svojim pravima i mogućnostima za podnošenje žalbi, što doprinosi boljoj zaštiti njihovih prava, ali takođe doprinosi ispravljanju i unapređenju unutrašnjih procesa u samim finansijskim institucijama u daljem pružanju i razvoju finansijskih usluga, kao i otklanjanju raznih grešaka. Žalbe klijenata predstavljaju veoma važan izvor informacija i za CBK, koja ih veoma često ima u vidu tokom nadzornih aktivnosti u finansijskim institucijama”, kaže se u čestitki guvernera.

Pored aktivnosti na rešavanju mogućih povreda od strane finansijskih institucija u odnosu na prava klijenata, CBK je neprekidno i intenzivno radila na finansijskoj edukaciji javnosti, čiji je cilj da se što više poveća nivo znanja javnosti o finansijskim proizvodima i njihovim pravima u odnosu na finansijske institucije.