Guverner Mehmeti i predstavnici CBK-a završili su svoje učešće na virtuelnim prolećnim sastancima MMF-a i SB-a

14/04/2021

Centralna banka Republike Kosovo učestvovala je na prolećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji su ove godine, usled pandemije Covid-19, organizovani na dalјinu.

Na prolećnim sastancima, koji su se održali od 5. do 12. aprila 2021. godine, guverner Mehmeti i predstavnici CBK-a učestvovali su na sastanku sa direktorom Odelјenja MMF-a za Evropu Alfredom Kammerom, sa kojim je razgovarano o najnovijim ekonomskim, fiskalnim i finansijskim događajima, kao i o planovima i očekivanjima za 2021. godinu.

O ovim događajima je takođe bilo reči na sastanku sa timom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo. Ovom prilikom guverner Mehmeti je upoznao predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda sa situacijom u finansijskom sistemu zemlјe.

Predstavnici CBK-a su takođe održali sastanak sa predstavnicima MMF-a, odnosno Odelјenjem za monetarnu politiku i tržište kapitala, gde je razgovarano o procesu sprovođenja preporuka proisteklih iz prethodne tehničke pomoći MMF-a. Na ovom sastanku je takođe izraženo interesovanje za buduću podršku, za važne oblasti za CBK.

Guverner Mehmeti i predstavnici CBK-a takođe su učestvovali na plenarnom sastanku Međunarodnog monetarnog komiteta Međunarodnog monetarnog fonda, gde se razgovaralo o različitim temama vezanim za rešavanje pandemije, promociju održivog sveobuhvatnog oporavka i oživlјavanje globalne saradnje.

Guverner Mehmeti je učestvovao na odvojenim sastancima Konstituencije Međunarodnog monetarnog fonda i Konstituencije Svetske banke, čiji je deo Republika Kosovo, kao i na sastanku koji je Međunarodni monetarni fond organizovao na temu perspektive i izazovi politike za Evropu.

Takođe u ponedelјak, guverner Mehmeti održaće virtuelni sastanak sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Annom Bjerde, sa kojom će razgovarati o najnovijim ekonomskim, fiskalnim i finansijskim kretanjima, kao i o budućim reformama i projektima.

Prolećni sastanci Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda i Grupe Svetske banke okuplјaju centralne bankare, ministre finansija, lidere privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o ekonomskim pitanjima usredsređenim na globalnu ekonomiju, međunarodni razvoj i onim svetskog finansijskog sistema.