Guverner Mehmeti i delegacija CBK-a završili su učešće na godišnjem virtuelnom zasedanju MMF-a i SB-a

27/10/2020

Centralna banka Republike Kosovo bila je deo godišnjeg zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koje je ove godine organizovano na daljinu zbog pandemije Covid – 19.

Tokom ovog zasedanja, koje je održano od 15. do 22. oktobra 2020. godine, guverner Mehmeti je učestvovao i na sastanku Konstituencije Međunarodnog monetarnog fonda, čiji je deo i Kosovo. 

Guverner Mehmeti je takođe održao sastanak i sa zamenicom predsednika Svetske banke, Anna Bjerde, i njenim timom, na kome su razgovarali o najnovijim makroekonomskim kretanjima na Kosovu, kao i o zahtevima za tehničku pomoć.  

Guverner Mehmeti je ovom prilikom upoznao zamenicu predsednika Svetske banke, o finansijskom sistemu u zemlji i preduzetim merama od strane CBK-a tokom pandemije.

Tokom ovog virtuelnog zasedanja, guverner Mehmeti i predstavnici CBK-a učestvovali su na sastanku upravne direktorke Međunarodnog monetarnog fonda, koji je održala sa ministrima i guvernerima Centralne i Istočne Evrope.

Pored prezentacije evropske ekonomske perspektive, na ovom sastanku se razgovaralo i o izazovima i politikama vezanim za odgovor na efekte Covida 19.

Predstavnici CBK-a učestvovali su i na plenarnom sastanku Međunarodnog finansijskog monetarnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda, gde se razgovaralo o raznim temama koje se odnose na adresiranje pandemije, promovisanje sveobuhvatnog održivog oporavka i oživljavanje globalne saradnje.