Guverner Mehmeti i ambasador Kolly razgovaraju o najnovijim dešavanjima u ekonomiji

18/12/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je ambasadora Švajcarske u našoj zemlji Thomas Kolly.

Guverner je upoznao ambasadora sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i daljom angažovanju CBK-a da pomogne u oporavku ekonomije i održavanju stabilnog i likvidnog finansijskog sektora.

Guverner Mehmeti obavestio je ambasadora Kolly da CBK, od izbijanja pandemije, bila je angažovana i posvećena daljem olakšavanju pristupa finansijama kroz ulogu regulatora i nadziranja finansijskog sistema.

Dalje, guverner je zahvalio državu Švajcarsku na podršci koju je dala državi Kosovo i CBK-u u mnogim projektima i izrazio spremnost da još više produbi ovu saradnju.

S druge strane, ambasador Kolly je zahvalio guverneru na pruženim informacijama, izrazivši spremnost u ime švajcarske države da nastavi saradnju sa CBK-om.