Guverner Mehmeti dodelio je nagrade za ”Mlade ekonomiste”

12/06/2018

U funkciji razvoja ekonomskih istraživanja , Centralna banka Republike Kosova, tradicionalno je dodelila nagradu najboljim istraživačima predstaviljeni od strane mladih ekonomista, u oblasti finansijskog sistema i ekonomskog razvoja u zemlji. U prostorijama CBK-a guverner Mehmeti dodelio je nagrade za dobitne radove predstavljeni od strane mladih ekonomista za 2017.godinu. Nakon razmatranja i ocenjivanja najboljeg istraživačog rada u oblasti ekonomije i finansija , stručna komisija , objavila dobitnike nagrade Mladi ekonomista za 2017 godinu na sledeći način: drugo mesto : Istraživanje pod nazivom “Portfolio risk of international diversification of Kosovo Pension Fund: a historical perspective” od Florin Aliu i treće mesto: istraživanje pod nazivom “Plasiranje proizvoda Kosova u tržište Evropske unije : Primena strategije diferencijacije kao značajnog faktora .” rad urađen od Arian Krasniqi.

Guverner Mehmeti na prijemu organizovanom za pobednika je istakao značaj ekonomskog i finansijskog istraživanja i rekao: “Drago mi je što ste izabrani za pobednika nagrade Mladi ekonomista . Radovi koji su izabrani da doprineset ekonomskom razvoju zemlje. Ne može biti ekonomski razvoj bez razvoja finansijske stabilnosti i ovo je jedan od mojih glavni ciljeva od kada sam imenovan na položaj guvernera . Dakle, naši glavni cilj je da na početku imamo finansijsku stabilnost gde smo trenutno najbolji u region. Planiramo da proširimo funkcije Centralne banke Republike Kosova u podršci ekonomiji , a jedan od koraka će biti odobravanje uredbe o licenciranju investicionih fondova na Kosovu, što je dopuna za ekonomiju i verujem da ovim korakom imaćemo dva ili tri investicionih fondova. Takođe stvaramo centar za ažuriranje transakcija kartica na Kosovu kao jedan važan projekt i sve to se radi u cilju poboljšanja funkcije Centralne banke Kosova. Ono što ja tražim od vas je da iskustvo i obrazovanje koje ste stekli u inostranstvo trabalo bi preneti na Kosovu kako bi napredovala ekonomija ”.
Dobitnici nagrada takođe su zahvalili guverneru na podršci takvih inicijativa od strane CBK-a , a koji su u interesu novih istraživača.