Guverner Mehmeti čestita Međunarodni dan dece

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, čestitao je svoj deci njihov najvažniji praznik, 1. jun.
Kosovo ima veliku sreću što ima veoma talentovanu decu i zainteresovanu za sticanje što više znanja, kao i svi njihovi vršnjaci.
Centralna banka Republike Kosovo već duži niz godina pridaje veliki značaj edukacije dece u finansijskoj edukaciji.


„Situacija stvorena nakon pojave virusa COVID-19 ograničila je naš angažman u realizaciji svih aktivnosti koje smo planirali. U okviru mera zaštite od virusa uspeli smo da organizujemo Međunarodnu nedelju novca, gde smo podelili nagrade za najbolji esej, sa temom Finansijska edukacija. Dok su se predavanja održavala u virtuelnom obliku. Ostajemo u nadi da će nam sledeća godina omogućiti da organizujemo naše aktivnosti koje imaju za cilj da povećaju nivo znanja dece o novcu i finansijama", kaže se u čestitki guvernera.
Međunarodni dan dece prvi put je proglašen u Ženevi pre 96 godina, na Svetskoj konferenciji o dobrobiti dece 1925. godine.