Guverner Mehmeti: CBK-a je u velikoj meri iskoristila podršku Svetske banke

06/06/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti i ministar finansija, Bedri Hamza se sastali sa Izvršnim direktorom Konstituence Svetske banke , g Franciscus Godst, u kojoj učestvuje i Kosovo.
Guverner Mehmeti je obavestio g. Godsta o najnovijim događajima u finansijskom sektoru i saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama , sa posebnim naglaskom na Svetsku banku, zahvaljujući ovoj instituciji za dosadašnju saradnju .
Guverner Mehmeti i Ministar Hamza zahvalili su se Godstu, pošto je bio izvršni direktor Konstituence u kojoj učestvuje i Kosovo , on je korektno predstavio našu zemlju na izvršnim forumima Svetske banke.
U međuvremenu , izvršni direktor Konstituence Svetske banke , Franciscus Godst, visoko je ocenio ekonomsku situaciju i makroekonomsku stabilnost na Kosovu, izrazio uverenje da će pozitivan trend ekonomskog rasta na Kosovu, ali i makro fisklani pokazatelji i dalje ostati na zadovoljavajućem nivou , kako bi Kosovo nastavilo put ekonomskog i drušvenog progresa.
Godst, ponudio je spremnost Svetske banke da podrži Kosovo u narednom periodu.