Guverner Mehmeti: CBK-a je preduzela sve mere za trajnu finansijsku stabilnost

16/06/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti prisustvuje Samitu ministra finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava regiona koji se održava u Bečićima u Crnoj Gori.

Tema ovogodišnjeg skupa je : “Finansijska i monetarna stabilnost regiona deset godina od početka globalne finansijske krize ”.
U svom obraćanju učesnicima , guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti , izjavio da je globalna kriza nametala u agendi Centralnih banaka.
Guverner Mehmeti je istakao da iako centralne banke razvijenih zemalja trenutno suočavaju sa izazovima prilagođavanja monetarne politike nakon olakšanja koji su učinili tokom i nakon globalnog kriznog perioda za Centralnu banku Republike Kosova, koja ima monetarnu politiku vrlo ograničenu kao rezultat jednostrane monetizacije , glavni izazov i dalje je održavanje finansijske stabilnosti.


“Trenutno imamo veoma stabilan finansijski sektor i kontinuirano unapređujemo svoju ulogu u služenju ekonomskog razvoja zemlje. Nekvalitetni krediti u bankarskom sektoru Kosova su samo 2.9% a koeficient adekvatnosti kapitala je oko 18%. Međutim svesni smo da šokovi bankarskom sektoru često dolaze izvan banaka, odnosno od privrede, a u tom pogledu moramo biti veoma pažljivi da banke mogu da se suoče sa potencijalnim šokovima sa kojima se mogu suočiti u budućnosti. Još jedan izazov za nas je potreba za povećanjem uloge centralne banke u uticaju makroekonomskih kretanja u zemlji. Sa ograničenom monetarnom politikom, naša mogućnost da utičemo direktnije u makroekonomske pokazatelje kao što je inflacija, ekonomski rast ili čak nezaposlenost je prilično manja. Pokušaćemo u izvesnoj meri da rešimo ovaj izazov kroz razvoj makroprudencijalne politike , ali to takođe predstavlja izazov u sopstvenom umu, imajući u vidu ranu fazu njegovog razvoja u drugim zemljama”, rekao je guverner Mehmeti.

Pošto Kosovo koristi euro kao zvaničnu valutu , promene monetarne politike ne predstavljaju bilo kakav direktan uticaj na Kosovu, jer glavni trgovinski partneri na Kosovu i dalje nastavljaju da budu zemlje eurozone i regiona , koje imaju valute koje čuvaju stabilan devizni kurs prema evru.
Guverner Mehmeti je rekao da je najveći deo kredita i depozita u bankarskom sektoru na Kosovu izražen u evrima, pa je sektor dobro zaštićen od kursnog rizika.
“Kretanje kamatnih stopa na međunarodnim tržištima nije veoma važno , jer glavni izvor finansiranja bankarskog sektora Kosova su domaći depoziti prikupljeni unutar zemlje, dok kreditni portfolio skoro u potpunosti sastoji od odobrenih kredita unutar ekonomije zemlje. Slično evrozoni , Kosovo se takođe suočavalo sa niskim stopama inflacije, čak i sa deflacijom, u poslednjih nekoliko godina. Prevladavajuće niske cene na međunarodnim tržištima nisu ostavili bez posledice ni našu ekonomiju, negativno utičući na posebno izvozne industrije . Međutim, početak međunarodnog oporavka cena u poslednjem periodu se vrlo odražava na našem izvozu, što dovodi do povećanja vrednosti izvoza mineralnih i baznih metala , koje su glavne kategorije kosovskog izvoza. Kamatne stope na depozite i kredite , poslednjih godina su obeležili snažan pad . Trenutno , prosečna kamatna stopa na kredite je oko 6%, u poređenju sa stopom od 11% koja je bila pre samo 5 godina. Značajan uticaj na smanjenje kamatne stope na kredite bio je i pad kamatnih stopa na depozite, koje su takođe pale na veoma nizak nivo. Trenutno je prosečna kamatna stopa na depozite oko 1.3%, u poređenju sa prosekom od oko 3.5% koja je bila pre pet godina ”.


Posebna zabrinutost prema guverneru Mehmeti, CBK je posvetila finansijsku stabilnost razvijanjem nadzornih kapaciteta i započinjanjem primene pristupa koji se zasniva na riziku.

“Znajući da mikroprudencijalni nadzor , ne procenjuje se dovoljnim da spreči bankarske krize , mi smo razvili okvir makroprudencialne politike i funksionisali Savetni komitet Makroprudencialne politike , kao nosilac makroprudencialne politike. Na Kosovu, efekti na izloženost spoljnog sektora uglavnom se ogleda na tekućem računu platnog bilansa. Tačnije, efekti šokova iz inostranstva ogleda kroz doznake , kao i cena izvoza i uvoza. Isto tako , izvozna tražnja je svakako važan kanal, ali s obzirom na činjenicu da njihova vrednost ostaje prilično niska , promena eksterne tražnje još uvek nije a u velikoj meri odražena na Kosovu. Slično tome je i situacija sa stranim direktnim investicijama, čija vrednost je relativno niska i uglavnom je rezultat zadržane zarade stranih kompanija koje operiraju na Kosovu i od investicija naše dijaspore u nekretnine. U sličnoj situaciji je i bankarski sektor , koji najveći deo plasmana čini unutar ekonomije zemlje , dok depoziti prikupljeni unutar zemlje predstavljaju glavni izvor finansiranje”.
Na ovom Samitu, guverner Centralne banke Republike Kosova , Fehmi Mehmeti zatražio od svih regionalnih homologa zemalja regiona da što povećaju saradnju između centralnih banak kroz različite oblike, kao što je razmena osoblja za prenos znanja kroz centralnih banaka ili saradnja u razvijanju zajedničkih projekata koje mogu koristiti dvije ili više banaka u regionu.