Guverner je primio visoku delegaciju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država

21/09/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ismaili, primio je na sastanku novoimenovane g. Micah Savidge - vođa ekonomskog sektora i g. Alexander Albertine - direktor Kancelarije za ekonomski razvoj SAD (USAID) na Kosovu.

Guverner Ismaili je čestitao dvojici visokih rukovodioca na novim dužnostima, kao i izrazio priznanje i zahvalnost Centralne banke Republike Kosovo Sjedinjenim Državama i američkom narodu, za nepoštednu pomoć i bezrezervnu podršku CBK-u, institucije i narodu Kosova. SAD su kroz institucionalnu podršku Ambasade, Odeljenja trezora i Federalnih rezervi dale nezamenljiv doprinos CBK-u, kao i celom finansijskom sektoru i ne samo.

Na ovom sastanku, otkriveni su planovi CBK-a u pogledu ciljeva, reformisanja i daljeg razvoja u oblastima kao što su finansijska stabilnost, povećan pristup finansijama, internacionalizacija, digitalizacija usluga, tehnološki razvoj i kibernetički rizik, sve do prakse i adekvatnih mehanizama za verifikaciju učesnika u finansijskom sistemu i šire.

Sa svoje strane, g. Savidge i g. Albertine su čestitali guverneru Ismaili na novom položaju i potvrdili podršku SAD Centralnoj banci i njenom rukovodstvu, kako u pogledu održavanja institucionalne nezavisnosti, tako I u sprovođenju ciljeva, planova i podizanja profesionalnih kapaciteta.