Guverner Ismaili učestvuje na panelu povodom inauguracije Prvog suverenog kreditnog rejtinga Republike Kosovo

30/04/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK), Ahmet Ismaili, učestvovao je na događaju „Prvi suvereni kreditni rejting Kosova: uticaj i mogućnosti“, u organizaciji Ministarstva finansija, rada i transfera (MFRT) i Američke agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Na panelu „Značaj suverenog kreditnog rejtinga za privredu Kosova i šire“, guverner Ismaili je istakao ulogu CBK-a u održavanju finansijske stabilnosti zemlje, što je ponovo potvrđeno ovim pozitivnim rejtingom.

Prvi čovek CBK-a je naglasio da „dobijanje kreditnog rejtinga Kosova je istorijski trenutak koji ponovo potvrđuje stabilnost finansijskog sistema, utiče na povećanje pouzdanosti, smanjenje percepcije rizika zemlje, sa pozitivnim efektima na troškove finansiranja, olakšanje pristupa finansijama, povećanje kreditne aktivnost, stimulaciju ekonomskog rasta zemlje i direktne strane investicije”.