Guverner Ismaili se sastao sa v. d. direktora Uprave za finansijski nadzor (AMF) Republike Albanije, Mimoza Kaçi

16/02/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili je dočekao v. d. generalnog izvršnog direktora Uprave za finansijski nadzor (AMF) Republike Albanije, gđu. Mimoza Kaçi, koju je informisao o glavnim dešavanjima u finansijskom sistemu i unapređenju zakonskog i regulatornog okvira u oblasti osiguranja.

Unapređenje pravnog okvira i razmena iskustava u specifičnim oblastima koje spadaju u delokrug CBK-a i AMF-a bile su glavne teme sastanka, uključujući pristup reformama sektora u vezi sa međunarodnim računovodstvenim standardom 17, Solventnost II, finansijskom obrazovanju, načela ESG-a kao i druge aspekte saradnje i međuinstitucionalne izgradnje kapaciteta.

Takođe je razgovarano o novim zakonskim inicijativama za tržišta kapitala kao i drugim instrumentima, u sprovođenju ciljeva i novog Strateškog plana CBK-a.

Direktorka Kaçi je upoznala guvernera Ismaili o glavnim dešavanjima na nebankarskom finansijskom tržištu u Albaniji uključujući pravni okvir, izražavajući spremnost AMF-a da podeli iskustva i da svoj doprinos pitanjima od interesa za CBK i njenim procesima.

Gospođa Kaçi, zajedno sa svojom delegacijom koju čine glavni rukovodioci relevantnih oblasti, nalazi se u zvaničnoj poseti, gde će se razmatrati zajedničke teme na tehničkom i stručnom nivou između timova.

Na kraju, u ovom razgovoru je procenjena bliska saradnja između Centralne banke Republike Kosovo i Uprave za finansijski nadzor, dogovorom o njenom produbljivanju u oblastima od zajedničkog interesa i regulisanja i nadzora tržišta kroz zajedničke kolegijume i tela.