Guverner Ismaili se sastao sa Radnom grupom Komisije za ekonomiju za nadzor nad sprovođenjem Zakona o spoljnoj trgovini

24/11/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Ahmet Ismaili sa saradnicima sastao se sa Radnom grupom za nadzor nad sprovođenjem Zakona o spoljnoj trgovini, koju čine poslanici g. Hyseni, g. Thaçi i koordinator Komiteta u Skupštini Republike Kosovo, g. Ademaj.
Tokom ovog sastanka razgovarano je o statistikama u pogledu trgovinskih razmena u uslugama i mogućnosti za napredovanje, kao i o izazovima za sprovođenje ovog Zakona.
Guverner Ismaili i zamenik guvernera Dardan Fusha su na ovom sastanku otkrili planove CBK-a u cilju postizanja ciljeva i Strateškog plana, naglašavajući na jačanju uloge publikacija i njihovu komunikaciju sa javnosti.
Takođe, predstavnici Skupštine Republike Kosovo upoznati su sa razvojima u CBK-u, sa posebnim naglaskom na modernizaciju platnog sistema koja bi uticala na olakšavanje cirkulacije sredstava, povećanje konkurencije i olakšavanje trgovačkih aktivnosti u Republici Kosovo i inostranstvu.
Deo diskusije bili su i izazovi za članstvo u Zelenom kartonu kao prepreka za razvoj trgovačkih aktivnosti.
Na kraju sastanka razgovarano je i o odnosu između CBK-a i Agencije za statistiku Kosova za obradu podataka, stranih investicija u Republiku Kosovo i potrebe za povećanjem međuinstitucionalne koordinacije.