Guverner Ismaili se sastao sa novim šefom Regionalne kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan g. Sebastian Sosa

06/09/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili sa saradnicima, primio je na sastanku g. Sebastiana Sosu novog šefa Regionalne kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan u Beču, koja pokriva i Kosovo. Bivša šefica gđa Stephanie Eble, zajedno sa njenim naslednikom g. Sosa, čestitali su guverneru Ismailiju na preuzimanju mandata.
U nastavku ovog sastanka, guverner Ismaili se zahvalio gđi Eble na izvanrednoj saradnji koju su imali za vreme kada je gđa Eble rukovodila Regionalnom kancelarijom MMF-a, te je čestitao g. Sosi na novoj dužnosti, obećavajući da će Centralna banka Kosova nastaviti dalje jačanje saradnje sa MMF-om. Takođe, na sastanku se razgovaralo o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru i angažovanjima CBK-a na daljem unapređenju ovog sektora.
Guverner Ismaili je predstavio neke od njegovih prioriteta i planova koje očekuje da će realizovati tokom svog mandata na čelu CBK-a, povezujući ih sa potrebnom podrškom tehničke pomoći MMF-a. Guverner se zahvalio MMF-u kao jednom od glavnih davaoca doprinosa u dosadašnjem razvoju CBK-a i na unapređenju finansijskog sistema uopšteno. Sa posebnim naglaskom, na nedavnoj pruženoj pomoći za kapacitete bankarskog nadzora i osiguranja, korporativnog upravljanja, finansijske stabilnosti, kao i finansijskih i monetarnih statistika.
S druge strane, g. Sosa se zahvalio guverneru Ismailiju na pruženoj saradnji od preuzimanja nove dužnosti i njegovoj punoj spremnosti za koordinaciju aktivnosti, te je osigurao od strane MMF-a nastavak podrške u realizaciji planiranih projekata.
Na sastanku, guverner Ismaili se zahvalio gđi Stephanie Eble na njenom radu i stručnom angažovanju za Kosovo tokom njenog mandata, te joj je dodelio simbolično priznanje sa motivima kulturnog nasleđa Kosova