Guverner Ismaili se sastao sa novim austrijskim ambasadorom, Njegovom Ekselencijom g. Georg Schnetzer

12/12/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, primio je na sastanku novog ambasadora Austrije u našoj zemlji, Njegovu Ekselenciju g. Georg Schnetzer, kome je čestitao na dužnosti i poželeo mu dobrodošlicu na Kosovo.

Na ovom sastanku, guverner je upoznao ambasadora Schnetzer sa aktivnostima CBK-a u cilju postizanja ciljeva i strateškog plana, sa fokusom na nove organizacione ciljeve i funkcije, stabilnost i napredak finansijskog sistema, koji uključuje i austrijske finansijske institucije licencirane na Kosovu.

Šef CBK-a je preko ambasadora Schnetzer zahvalio državi Austriji i narodu na podršci koju pružaju austrijske institucije, sa akcentom od strane Centralne banke Austrije, sa kojom CBK ima odličnu saradnju u smislu tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta CBK-a. Proširenom saradnjom u poslednjih mesec dana osnažiće se aspekti koji se odnose na ekonomske analize i aspekte istraživanja, kao i nadzor nad sistemskim bankama. Joint Vienna Institute je takođe dao značajan doprinos izgradnji kapaciteta za osoblje CBK-a, za šta je takođe izražena zahvalnost.

Tokom ovog sastanka, guverner Ismaili je informisao ambasadora Schnetzer o pripremama i radu koji CBK radi u pogledu pravnog i infrastrukturnog okvira za projekat integracije Zapadnog Balkana u SEPA šemu plaćanja i sistem instant plaćanja Evropske unije (TIPS).
 
Deo razgovora bili su i izazovi i mogućnosti za članstvo u Zelenoj karti za vozila, kao i potreba da se iznađu mogućnosti za uvrštavanje Republike Kosovo na globalne platne platforme, za šta je zatražena podrška austrijske države, kao nastavak takve pomoći.

Ambasador Schnetzer je izrazio spremnost da podrži CBK u realizaciji ciljeva i planova kao najviša finansijska institucija u zemlji, predviđenih ustavnim i zakonskim mandatom.

Na kraju, guverner Ismaili je izrazio zahvalnost institucije koju vodi na podršci koju pruža Austrija, posebno finansijskom sistemu, kroz brojne programe finansijske podrške.