Guverner Ismaili se sastao sa Misijom MMF-a za drugu reviziju Sporazuma Stand-by (SBA) i Programa za otpornost i održivost (RSF) koju predvodi g. Sebastian Sosa – Šef misije i regionalni predstavnik za Kosovo

18/03/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, u pratnji svog tima, danas je dočekao gostujuću Misiju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi g. Sebastian Sosa – Šef misije i rezidentni regionalni predstavnik za Kosovo i u pratnji svog tima, za drugu reviziju Sporazuma Stand-by (SBA) i Programa za otpornost i održivost (RSF).

Na sastanku je naglašena saradnja između CBK-a i MMF-a na podizanju institucionalnih kapaciteta i sprovođenju preporuka iz sporazuma, čime se jača makroekonomska stabilnost i finansijska održivost.

Izražavajući svoju zahvalnost za tehničku pomoć Misije MMF-a za izgradnju institucionalnih kapaciteta CBK-a, guverner Ismaili je istakao značaj kontinuirane saradnje u unapređenju institucionalnog napretka, uzimajući u obzir izazove sa kojima se suočava ekonomija Republike Kosovo.

Diskusije tokom ovog sastanka bile su usredsređene na perspektivu i makroekonomskih projekcija za Kosovo, napredak postignut u sprovođenju preporuka proizašlih iz sporazuma SBA-a i RSF-a, kao i na pronalaženje mogućnosti za nove tehničke pomoći.

Guverner Ismaili je objasnio napredak ostvaren u sprovođenju preporuka, kao i finalizaciju Nacrta zakona o bankama. Takođe, guverner CBK-a je istakao nova dešavanja koja se odnose na ekonomsku perspektivu i promenu zakonskog okvira.

Misija MMF-a je pozdravila kompletiranje Izvršnog odbora CBK-a i čestitala CBK-u na napretku postignutom u jačanju institucionalnih okvira i kapaciteta. Misija je ponovila svoju posvećenost podršci ekonomskoj održivosti Kosova.

Ova Misija će boraviti na Kosovu od 18. do 27. marta, tokom koje će se tim MMF-a angažovati sa izvršnim vlastima i osobljem CBK-a, kako bi nastavio procene i diskusije za jačanje kapaciteta i institucionalnog okvira CBK-a.