Guverner Ismaili se sastao sa ministrom za zajednice i povratak Nenadom Rašićem

07/02/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili, primio je na sastanak ministra za zajednice i povratak u Vladi Republike Kosovo, g. Nenada Rašića.

Tokom ovog sastanka, guverner Ismaili je informisao ministra Rašića o najnovijim izmenama u Uredbi o gotovinskim operacijama, pojašnjavajući glavne aspekte, efekte i argumente za njenu poziciju.

Tokom ovog sastanka razgovaralo se i o postojećim mogućnostima, alternativama i pristupu finansijama preko različitih finansijskih kanala licenciranih za rad na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Nadalje, pojašnjeno je da predmetna Uredba ne zabranjuje niti ograničava primanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama, niti ograničava aktivnost menjanja bilo koje valute koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije licencirane od strane CBK. Dakle, svi pojedinci imaju pristup bankovnim računima i mogu prihvatiti sredstva na svojim računima u evrima, putem različitih pravnih kanala.

Dakle, svi građani koji već imaju bankovni račun u evrima, u bilo kojoj licenciranoj banci na Kosovu, mogu koristiti isti za primanje sredstava iz bilo koje zemlje. U međuvremenu, oni koji još uvek nemaju račun mogu otvoriti jedan u bilo kojoj banci, prema Uredbi CBK-a za pristup platnim računima za osnovne usluge, koji za ugrožene grupe i socijalne šeme nema naknade za otvaranje niti održavanje, od 1. januara, 2024.

Takođe, guverner Ismaili je obavestio ministra Rašića da samo u četiri severne opštine rade četiri filijale banaka, tri mikro-finansijske institucije (kreditne) i preko 15 nebankarskih finansijskih institucija za plaćanje i menjačnice. Broj filijala i kancelarija finansijskih institucija koje rade u tom području se povećava, jer je finansijska inkluzija cilj CBK-a.

Guverner Ismaili je rekao da CBK ostaje odlučna da unapredi pravni i nadzorni okvir u sprovođenju svog ustavnog mandata i da ostaje posvećena nastavku aktivnosti informisanja i podizanja svesti javnosti.

Ministar Rašić je visoko cenio ulogu CBK-a i njenu posvećenost, izražavajući spremnost da sarađuje u okviru svojih kapaciteta, sa ciljem povećanja finansijske inkluzije i proširenja mogućnosti za finansijski pristup za sve zajednice.

Guverner Ismaili i ministar Rašić izrazili su spremnost da prošire saradnju u cilju pružanja što potpunijeg i adekvatnijeg informisanja kako bi se olakšala uspešno sprovođenje zahteva lokalnog zakonodavstva.