Guverner Ismaili se sastao sa ambasadorom Italije Sh. T. Antonello De Riu

12/02/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili primio je na sastanak ambasadora Republike Italije u našoj zemlji, Sh. T. Antonello De Riu.

Tokom ovog sastanka, guverner Ismaili je obavestio ambasadora De Riu i njegove saradnike o aktuelnostima u finansijskom sistemu zemlje, ciljevima CBK-a i strateškom planu, uključujući plan za modernizaciju sistema plaćanja i cilj za članstvo u Jedinstvenoj zoni plaćanja Evro EU-a (SEPA).

Ovom prilikom, guverner je izrazio najviša vrednovanja i obzirnosti za podršku Italije Kosovu, sa naglaskom na Centralnu banku Italije, koja je kroz različite projekte doprinela izgradnji kapaciteta i unapređenju mnogih procesa. On je napomenuo da poslednje pismo koje je dobio od guvernera Banca d'Italia, g. Panetta, o mogućnosti podrške Kosovu u procesu integracije, pokazuje ulogu i značaj takvog partnerstva za CBK.

Guverner je informisao ambasadora sa Uredbom o gotovinskim plaćanjima, razjasnivši glavne aspekte, efekte i argumente o njenoj poziciji. Pojašnjeno je da uredba unapređuje integritet finansijskog sistema i približava Kosovo sa standardima EU-a.

Što se tiče zabrinutosti u vezi sa njenim uticajem na određenu zajednicu, pojašnjeno je da predmetna Uredba ne zabranjuje niti ograničava prihvatanje sredstava na bankovnim računima u Evrima, niti ograničava menjačku aktivnost bilo koje valute koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije licencirane od CBK-a.

Takođe, saopšteno je da CBK aktivno nastavlja sa aktivnostima informisanja i osvešćenja, uključujući puštanje besplatne i namenske linije za naše građane i drugih informativnih materijala, pozivajući građane koji još nemaju račune da otvore jedan u svakoj banci, što za ugrožene grupe nema naknade za otvaranje ili održavanje, od 1. januara 2024. godine sa Uredbom CBK-a o pristupu platnim računima za osnovne usluge.

Na konstruktivan i principijelan način, CBK se angažuje na olakšavanje predloženih tehničkih rešenja, koja omogućavaju transparentan i efikasan transfer sredstava kroz finansijski sistem zasnovan na najboljim praksama, ukoliko postoji volja strane koja šalje sredstva.