Guverner Ismaili se sastao sa ambasadorom EU-a na Kosovu g. Szunyog

25/09/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ismaili sa saradnicima, primilo je danas na sastanak ambasadora Evropske unije na Kosovu g. Tomas Szunyog i gđu. Eva Palatova zam. Šefa kancelarije EU-a.

Guverner Ismaili je predstavio planove CBK-a u funkciji postizanja ciljeva i strateškog plana, sa fokusom na reformisanju i unapređenju regulatornog i nadzornog okvira u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU-a. Diskutovano je u vezi sa aktivnostima koje utiču na finansijsku stabilnost, povećanju pristupa finansijama sa fokusom na zelenu ekonomiju, uključivanju u globalne platne platforme kao i zelenoj karti, regionalnim inicijativama u digitalizaciji finansijskih usluga i borbi protiv falsifikovanog novca.

Kao važan aspekt koji se takođe bavi kroz Program reformi u ekonomiji (PRE), diskutovalo se o jačanju kapaciteta CBK-a sa profesionalcima, sa fokusom na mandatne funkcije, kao i na potrebu popunjavanja ključnih pozicija prema principu zasluga i integritet.

Ambasador g. Szunyog je izrazio spremnost Evropske unije da podrži CBK u realizaciji ciljeva i planova CBK-a kao nezavisne i važne institucije za obezbeđivanje ustavnog i zakonskog mandata.

Guverner je izrazio zahvalnost Centralne banke na podršci koju EU pruža finansijskom sistemu i ekonomiji Kosova kroz brojne programe finansijske podrške, uključujući mehanizme od institucija Evropske unije.