Guverner Ismaili se sastao sa ambasadorkom Nj.E. Gđa. Vakali

13/12/2023

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili sa saradnicima, primio je na sastanak rukovodilju Kancelarije za vezu Grčke na Kosovu, Nj.E. Ambasadorka Heleni Vakali u pratnji svog zamenika g. Kranias.

Na ovom sastanku, guverner je obavestio ambasadorku Vakali u vezi sa finansijskim sektorom kao i aktivnostima CBK-a u funkciji realizovanja ciljeva i Strateškog plana.

Tema ovog sastanka je bila mogućnost saradnje sa Centralnom bankom Grčke kao i drugim autoritetima, u okviru međuinstitucionalne saradnje i integracionih inicijativa, ali i razmene informacija i kapaciteta u interesu obe zemlje.

Takođe, deo diskusije bili su i izazovi i mogućnosti podrške za članstvo u Zelenom kartonu za vozila, kao i potreba da se nađu mogućnosti za uvrstavanje Republike Kosovo na globalnim platnim platformama, za šta je takođe tražena podrška od Grčke države.

Tokom ovog sastanka, guverner Ismaili je obavestio ambasadorku Vakali u vezi sa pripremama i radu koji CBK radi u pogledu zakonskog i infrastrukturnog okvira za projekat integracije Zapadnog Balkana u platnu šemu SEPA i sistem brzih plaćanja Evropske unije (TIPS).

Predstavnici Kancelarije za vezu Grčke na Kosovu izrazili su spremnost da sa svojim autoritetima razmotre o mogućnostima podrške CBK-u u realizaciji ciljeva i planova najviše finansijske institucije u zemlji, kao i konkretnim inicijativama koje pomažu slobodno kretanje ljudi, vozila i kapitala.

Na kraju, guverner Ismaili je preko ambasadorke izrazio zahvalnost instituciji koju vodi za napore i inicijative Grčke u podršci ekonomije uopšte.