Guverner Ismaili se sastaje sa glavnim statističarem Međunarodnog monetarnog fonda, Bert Kroese – diskutovalo se o reformama i budućim razvojima u oblasti statistike

17/04/2024

U okviru prolećnih sastanaka u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i Svetske banke (SB) koji se održavaju u Washington D.C., guverner Centralne banke Republike Kosova (CBK), g. Ahmet Ismaili, je u pratnji od strane njegovih saradnika, održao sastanak sa direktorom Odeljenja za statistike i istovremeno glavnim statističarem MMF-a, g. Bert Kroese zajedno sa svojim timom.

Na sastanku se diskutovalo o budućim reformama i razvoju u oblasti statistika, u funkciji unapređenja pripreme podataka, povećanja transparentnosti i jasnijeg informisanja javnosti.

Tokom sastanka, konkretnije se diskutovalo o unapređenju izveštavanja Centralne banke Republike Kosovo sa Generalnog sistema distribucije podataka (GDDS) u Posebnom standardu distribucije podataka (SDDS) i podizanju kapaciteta CBK-a u ovoj oblasti, unapređenje izgradnje Indeksa za obračun cena nekretnina (IÇPB), mogućnosti izgradnje modela za merenje gotovine u prometu i unapređenje sastavljanja finansijski računa.

Takođe, razgovarano je o unapređenju metodologija za vladine finansijske statistike i međuinstitucionalnoj koordinaciji u funkciji poboljšanja kvaliteta podataka.

Unapređenje reformi u ovim oblastima će uticati na kreiranje ekonomske politike, procenu imovina, sprečavanje pranja novca, efikasniji nadzor finansijskih institucija, a sve to u funkciji finansijske i ekonomske stabilnosti Republike Kosovo.

Guverner Ismaili je izrazio zahvalnost MMF-u na kontinuiranoj pomoći CBK-u i obavestio više rukovodioce ove institucije o reformama koje preduzima institucija koju vodi i spremnosti za blisku saradnju kako u oblasti statistike tako i u drugim važnim sferama u okviru delokruga CBK-a.

U okviru sastanka, potvrđeno je da će se podrška MMF-a CBK-u nastaviti i u budućnosti u funkciji izgradnje kapaciteta i razvojnih reformi u oblasti statistika, od posebnog značaja za pravilno i transparentno informisanje građana.