Guverner Ismaili otkriva očekivanja i zahteve nebankarskih finansijskih institucija

13/11/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Ahmet Ismaili je zajedno sa zamenikom guvernera Dardan Fusha primio je na sastanak rukovodioce nebankarskih finansijskih institucija, gde je diskutovano o razvojima, izazovima i perspektivama razvoja tržišta, sa fokusom na dužnu pažnju, rizike i aspekte nadzora.

Na sastanku je fokus stavljen na potrebu povećanja kvaliteta, digitalizacije platnih usluga, povećanju upotrebe kartica, reformi i unapređenju platnog sistema, kao jednom od ciljeva CBK-a.

Unapređenje zakonskog i regulatornog okvira i kreiranje poslovnog modela u cilju ponude inovativnih proizvoda na usluzi građanima, u cilju finansijske inkluzije, konkurentnosti i efikasnosti.

Rukovodioci CBK-a preneli su glavne poruke i očekivanja Centralne banke Republike Kosovo od nebankarskih finansijskih institucija, koji se vežu sa pružanjem i digitalizacijom platnih usluga u korist klijenata,  poštovanju zakonodavstva, finansijske stabilnosti i podrške ekonomiji, kao ciljevi CBK-a.