Guverner Ismaili na Svetski dan štednje: CBK, kroz finansijsku edukaciju ima za cilj da podigne svest građana o važnosti finansija i štednje

01/11/2023

Centralna banka Republike Kosovo će kroz finansijsku edukaciju doprineti podizanju svesti građana o značaju finansijske odgovornosti za štednju u budućnosti.

Ovo je rekao guverner Ahmet Ismaili pre predavanja održanog učenicima gimnazije „Dževdet Doda”, u prostorijama CBK-a povodom Svetskog dana štednje, dodajući da će se CBK fokusirati na obrazovanje i promociju pristupa i sveobuhvatnosti u finansije.

„CBK će se fokusirati na finansijsku edukaciju, pristup finansijama i promociju finansijske sveobuhvatnosti, u saradnji sa odgovarajućim institucijama. Svet se brzo menja i mi moramo da pratimo taj korak, naprednim promenama informacionih tehnologija i digitalne transformacije, ekološke i društvene promene koje su postale deo našeg svakodnevnog života a mi moramo se pripremiti da se suočimo sa istim“, naglasio je guverner Ismaili.

Prema rečima guvernera Ismailija, ove aktivnosti od strane CBK-a se održavaju u cilju podizanja svesti i podsticanja mladih ljudi da budu informisani i razumeju sposobnost pravilnog upravljanja budžetom i planiranja budućnosti.

„Centralna banka Republike Kosovo obeležava ovaj dan već osmu godinu za redom kroz edukativne i informativne aktivnosti kao i sa aktivnostima za podizanje svesti sa ciljem da se podstaknu učenici i mladi da budu informisani i shvataju sposobnost pravilnog finansijskog upravljanja. Danas više nego ikad je važno i neophodno negovati istinsku kulturu upravljanja zaštitom ličnih finansija i zaštitom životne sredine kako bismo u društvenom i ekološkom aspektu kao pojedinac, kao porodica ili kao društvo imali stabilnost i održivost“, dodao je guverner CBK-a.

Guverner Ismaili je takođe naglasio da mladi treba da stiču znanja i navike za štednju.

„Još ste mladi, ali je pravo vreme da razmislite o svojoj finansijskoj budućnosti, a važno je da stičite znanja i veštine pravilnog upravljanja ličnim finansijama, da stičite naviku štednje i da budite svesni o ekonomskim i finansijskim pitanjima. Mladi treba da postave jasne finansijske ciljeve za sebe i da bi ih postigli, treba da se počne raditi što je pre moguće kako biste ih postigli“, naglasio je guverner Ismaili.

U ovoj prezentaciji, guverner Ismaili je ozvaničio raspisivanje konkursa za deset najboljih eseja, za učenike X-XII razreda srednjih škola Republike Kosovo.

„Uzimajući u obzir podsticaj mladih da uče i što više se informišu o značaju štednje, danas objavljujem Konkurs za učenike X-XII razreda škola srednjeg obrazovanja Republike Kosovo, da napišu radove ili eseje o njihovom konceptu štednje. Konkurs će biti otvoren mesec dana a nakon zatvaranja Komisija za selekciju će proceniti i izabrati 10 najboljih radova, koji će biti i novčano nagrađeni“, ističe guverner CBK-a.

„CBK podstiče vas i sve srednjoškolce da konkurišite sa vašim radovima i da prenesite ove informacije i drugim učenicima, bilo u školi bilo u vašem društvu,” završio je guverner Ismaili.

Na kraju su prisutni učenici postavili pitanja guverneru CBK-a i Timu za finansijsku edukaciju, gde su i komentarisali njihova životna iskustva o štednji, obilaskom radnih prostorija CBK-a.