Guverner Ismaili na Forumu za održive finansije: CBK posvećena jačanju finansijske stabilnosti u vezi sa rizicima po životnu sredinu u Republici Kosovo

05/10/2023

Uz zajedničku organizaciju Centralne banke Republike Kosovo (CBK), Udruženja banaka Kosova (UBK), Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Mreže za održivost banaka i finansija, u partnerstvu sa švajcarskim državnim sekretarijatom za ekonomska pitanja (SECO), u Prištini je, po prvi put održan, Forum za održive finansije.
Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Ahmet Ismaili, je u uvodnom govoru ovog foruma istakao da je CBK posvećena jačanju napora na poboljšanju održivosti finansijskog sistema u našoj zemlji, prema rizicima posebno vezanim za životnu sredinu i klimu.
On je dodao da je CBK izradila strategiju koja će doprineti jačanju i uređivanju prakse banaka radi povećanja finansijske stabilnosti u zemlji.


„Radnje Centralne banke Republike Kosovo na rešavanju rizika životne sredine će biti u pravcu jačanja regulatornog okvira i direktiva Evropske unije i standarda Bazela, jačanju nadzornih praksi, uključujući procenu i potpuno razumevanje izloženosti banaka klimatskim rizicima”, rekao je guverner Ismaili.
Takođe, guverner Ismaili je naglasio da će CBK raditi na izgradnji kapaciteta u cilju prilagođavanja klimatskim promenama i prilagođavanja rizicima koji dolaze od klimatskih promena.
„Centralna banka Republike Kosovo će raditi na podizanju unutrašnjih kapaciteta, povećanju saradnje sa odgovornim lokalnim institucijama, za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama, uzimajući u obzir međunarodne obaveze Republike Kosovo”, naglasio je guverner Ismaili na ovom forumu.
Finansijsko obrazovanje i šira komunikacija putem učešća na međunarodnim konferencijama, radionicama, forumima u cilju proširenja stručnosti i znanja u oblasti klimatskih rizika, deo je plana CBK-a”, dodao je on.
Guverner Ismaili je na ovom međunarodnom forumu rekao da centralne banke moraju da preduzmu mere protiv finansijskih rizika koji su povezani sa klimom.


„Banke su potencijalno izložene finansijskim rizicima koji su povezani sa klimom, bez obzira na njihovu veličinu, složenost ili poslovni model. Stoga, centralne banke, regulatorna tela, finansijske institucije i drugi koji izrađuju politike moraju da preduzmu mere kao odgovor na ove izazove”, naglasio je guverner Ismaili.
Na kraju, guverner Ismaili je pokazao da su ekološke obaveze Republike Kosovo u skladu sa strategijom Evropske unije, budući da je zemlja dobila status potencijalnog kandidata za članstvo u ovom bloku.
Skupština Republike Kosovo usvojila je Energetsku strategiju Republike Kosovo od 2022. do 2031, koja predviđa stabilan energetski sektor integrisan u panevropsko tržište i garantuje energetsku sigurnost i pristupačnost za građane.
Podsećamo da je Republika Kosovo bila jedna od šest država Zapadnog Balkana koje su, u novembru 2020. godine, potpisale Sofijsku deklaraciju, gde su zemlje priznale Evropski zeleni sporazum, kao inicijativu za Zelenu agendu za Zapadni Balkan (GAWB).