Guverner Ismaili je primio Generalnog revizora, Vlora Spanca

11/06/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo (CBK), gdin Ahmet Ismaili primio je na radnom sastanku Generalnog revizora Nacionalne kancelarije revizije (NKR), gđu Vlora Spanca, gde je razgovarano o saradnji dve ustavne institucije u oblastima od zajedničkog interesa, u pravcu dostizanja međunarodnih standarda.

Guverner Ismaili je informisao Glavnog revizora Spanca o aktuelnim dešavanjima u finansijskom sektoru, strateškom planu CBK-a i oblastima u kojima se sprovode reforme, uključujući sprovođenje preporuka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za CBK, koje su nedavno revidirane i objavljene. Sa svoje strane, Generalni revizor NKR-a je obavestila Guvernera Ismaili o aktivnostima Nacionalne kancelarije revizije, u skladu sa njenim planom, uključujući državni budžet i javna preduzeća. Ona je istakla poboljšanja pokazatelja koji se odnose na makrofinansijsku stabilnost zemlje, koji su takođe od interesa za CBK.

Obe strane su se složile o proširenju saradnje i izvan zakonskih mandata, sa fokusom na publikacije o ekonomskim i finansijskim kretanjima, kao i razmenu ocena o ovim kretanjima, osim onih koje objavljuju međunarodne finansijske institucije za Kosovo i region.

Guverner Ismaili je takođe izrazio spremnost da podrži inicijative koje doprinose pravilnoj koordinaciji fiskalne i monetarne politike, koje donose održivost i finansijsku stabilnost, sa pozitivnim efektima na održivi rast ekonomije.