Guverner Ismaili je dočekao tim Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i Švedske ambasade na Kosovu radi jačanja institucionalne saradnje

23/05/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo, g. Ahmet Ismaili zajedno sa svojim timom, održao je sastanak sa predstavnicima Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA), Švedske ambasade na Kosovu, uz prisustvo zvaničnika Kosovskog fonda za kreditno jemstvo (KFKJ) za istraživanje mogućnosti za jačanje institucionalne saradnje.
Guverner Ismaili je istakao stabilnost i održivost finansijskog sistema Kosova, ističući snažan učinak sektora, uključujući nizak nivo nekvalitetnih kredita i visok nivo kapitalizacije.

Sastanak je bio fokusiran na jačanje pristupa finansijama za mala, srednja i mala preduzeća (MSP), sa KFKJ koji igra ključnu ulogu u pružanju kreditnih garancija za stimulisanje davanje kredita finansijskih institucija. Različite šeme garancija koje se nude imaju za cilj da zadovolje različite potrebe tržišta, od standardnih kredita do specijalizovanih prozora za poljoprivredu, energetsku efikasnost, izvoz, žene u biznisu i start-up-ove.

Guverner CBK je izrazio zahvalnost na podršci SIDA-e kreditnim linijama preko KFKJ-a, koje su značajno podržale ekonomski rast i dobrobit građana. Kroz posebne stvorene prozore, SIDA je omogućila pristup finansiranju za različite grupe unutar društva, što je stvorilo mogućnosti i omogućilo finansijsku inkluziju.

Guverner Ismaili je izrazio optimizam u pogledu potencijala saradnje između CBK-a i švedskih institucija, u cilju promovisanja rasta i ekonomskog razvoja na Kosovu. Ove inicijative ne samo da promovišu finansijsku uključenost i pristup finansijama, već i doprinose dinamici finansijskog ekosistema Kosova.