Guverner Ismaili je dočekao na sastanak čelnike Nezavisne komisije za medije

30/01/2024

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, gdin Ahmet Ismaili, je dočekao na sastanku predsedavajućeg Nezavisne komisije za medije (NKM), gdina Jeton Mehmeti i gdina Faruk Rexhaj, V.D. Glavnog izvršnog direktora NKM-a.
Guverner Ismaili je informisao čelnike KPM-a o aktivnostima CBK-a u cilju postizanja ciljeva i novog Strateškog plana, sa fokusom na ciljeve i nove organizacione funkcije, stabilnost i napredak finansijskog sistema.

Na ovom sastanku je takođe razgovarano o mogućnosti povećanja saradnje između CBK-a i NKM-a u oblastima od zajedničkog interesa, kao što je finansijsko obrazovanje zajedno sa medijskim obrazovanjem.

Unapređenje regulatornog okvira za borbu protiv fenomena falsifikovanog novca, zdrave prakse i zaštita potrošača, digitalna plaćanja i finansijska sveobuhvatnost takođe su bile među temama tokom ovog informativnog sastanka, koje teme se smatraju da su od interesa i za javnost i za prenos sa dužnom pažnjom kod građana širom zemlje.

Na kraju sastanka, Guverner Ismaili je naglasio da CBK ostaje posvećena intenziviranju aktivnosti u oblasti finansijskog obrazovanja i svesnosti, povećanja kvaliteta usluga i pristupa finansijama kao i zaštite potrošača finansijskih usluga.