Guverner Ismaili je dočekan od potpredsednika i šefa Trezora Svetske banke Jorge Familiar na prolećnim sastancima MMF-a i Svetske banke u Washington D. C.

16/04/2024

Guverner Centralne Banke Republike Kosovo (CBK), g. Ahmet Ismaili, u pratnji svojih saradnika, dočekan je u sedištu Svetske banke od potpredsednika i istovremeno šefa Trezora SB, g. Jorge Familiar, sa ciljem razvoja plodnih diskusija vezanih za upravljanje rezervama i drugim inicijativama za povećanje kapaciteta institucije koju vodi.

Guverner Ismaili je izrazio svoju iskrenu zahvalnost za članstvo CBK-a u Partnerstvu za savetovanje i upravljanje rezervama (RAMP) i neprocenjive mogućnosti koje je ovaj program ponudio za povećanje stručnosti i kapaciteta Centralne banke Republike Kosovo kroz seminare i njene programe obuke.

Guverner Ismaili je takođe izrazio svoju zahvalnost za posetu visoke delegacije Svetske banke, koja je obavljena u martu 2024. godine u Prištini, samo šest meseci nakon što je Republika Kosovo pristupila RAMP programu, u oktobru 2023. godine.

Na sastanku je istaknuto da ove godine Forum vladinih zajmoprimaca u organizaciji Svetske banke, koji će se održati u Prištini, pokazuje rastuću saradnju između SB i institucija Republike Kosovo.

Štaviše, guverner Ismaili je podvukao nepokolebljivu posvećenost CBK-a jačanju svoje investicione politike u skladu sa najboljim međunarodnim praksama. On je ponovio spremnost CBK-a da iskoristi podršku koju pruža RAMP program za efikasno postizanje ovog cilja.

Stoga, usklađujući se sa najboljim standardima, CBK ima za cilj da poveća svoju finansijsku stabilnost i pozitivno doprinese jačanju institucije.

Tokom sastanka, diskusije su bile usredsređene i na napredak koji je ostvaren prema odgovornim investicijama u oblasti životne sredine, društva i upravljanja (ESG). Guverner Ismaili je naglasio posvećenost CBK-a ovom cilju, koji je istaknuto predstavljen u Strateškom planu 2024-2028. Integracijom ESG principa u svoj investicioni okvir, CBK nastoji da promoviše održivi razvoj i poštuje etičke standarde u svojim aktivnostima upravljanja rezervama.

Na kraju, guverner Ismaili je izrazio zahvalnost RAMP delegaciji Svetske banke, za njihovu vrednu ekspertizu i saradničke napore u unapređenju praksi upravljanja rezervama i inicijativama za izgradnju kapaciteta u Centralnoj banci Republike Kosovo.

Plodna razmena ideja i stručnosti tokom sastanka dodatno jača partnerstvo između CBK-a i SB-a, utirući put kontinuiranom napretku i uspehu u postizanju zajedničkih ciljeva.